.

Chọn gói tốt nhất
cho danh nghiệp của bạn

.
Giá cố định

Dùng thử

Dành cho người mới
Giới hạn mỗi ngày
Số email tối đa bạn có thể gửi mỗi ngày (Ví dụ: Nếu bạn gửi một chiến dịch với 300 emails mới với gói giới hạn 100 emails mỗi ngày, 3 ngày sẽ gửi tất cả các email)
50
Email mỗi tháng
Tổng số email tối đa bạn có thể gửi trong mỗi tháng
Không giới hạn
Người nhận
Số người nhận tối đa bạn có thể thêm vào danh sách của bạn
Không giới hạn
Báo cáo chiến dịch
Số lượng email tối đa mà bạn có thể theo dõi mọi thứ, chẳng hạn như số lượng và thời gian chính xác của các lần nhấp, lần mở
Cơ bản
Chữ ký
Điều này xác định liệu rằng nhãn Mailnhanh sẽ được thêm vào cuối email của bạn hoặc không
Lập lịch trình
Tính năng cho phép tạo lịch trình để gửi email
Không
Tích hợp APIs
Tích hợp APIs với landing pages: Một tính năng cho phép tất cả các email đã được đăng ký từ langding pages của bạn có thể tự động được lưu đến nhóm người nhận của bạn.
Không
Miễn phí
Mãi mãi
Bắt đầu sử dụng ngay
Giá cố định

Cá nhân

Dành cho cá nhân
Giới hạn mỗi ngày
Số email tối đa bạn có thể gửi mỗi ngày (Ví dụ: Nếu bạn gửi một chiến dịch với 300 emails mới với gói giới hạn 100 emails mỗi ngày, 3 ngày sẽ gửi tất cả các email)
400
Email mỗi tháng
ổng số email tối đa bạn có thể gửi trong mỗi tháng
Không giới hạn
Người nhận
Số người nhận tối đa bạn có thể thêm vào danh sách của bạn
Không giới hạn
Báo cáo chiến dịch
Số lượng email tối đa mà bạn có thể theo dõi mọi thứ, chẳng hạn như số lượng và thời gian chính xác của các lần nhấp, lần mở.
Nâng cao
Chữ ký
Điều này xác định liệu rằng nhãn Mailnhanh sẽ được thêm vào cuối email của bạn hoặc không
Không
Lập lịch trình
Tính năng cho phép tạo lịch trình để gửi email
Tích hợp APIs
Tích hợp APIs với landing pages: Một tính năng cho phép tất cả các email đã được đăng ký từ langding pages của bạn có thể tự động được lưu đến nhóm người nhận của bạn.
  161.000 vnđ
hàng tháng
  138.000 vnđ
hàng tháng
Chọn gói này
Giá cố định

Chuyên nghiệp

Dành cho doanh nghiệp nhỏ
Giới hạn mỗi ngày
Số email tối đa bạn có thể gửi mỗi ngày (Ví dụ: Nếu bạn gửi một chiến dịch với 300 emails mới với gói giới hạn 100 emails mỗi ngày, 3 ngày sẽ gửi tất cả các email)
1500
Email mỗi tháng
ổng số email tối đa bạn có thể gửi trong mỗi tháng
Không giới hạn
Người nhận
Số người nhận tối đa bạn có thể thêm vào danh sách của bạn
Không giới hạn
Báo cáo chiến dịch
Số lượng email tối đa mà bạn có thể theo dõi mọi thứ, chẳng hạn như số lượng và thời gian chính xác của các lần nhấp, lần mở.
Nâng cao
Chữ ký
Điều này xác định liệu rằng nhãn Mailnhanh sẽ được thêm vào cuối email của bạn hoặc không
Không
Lập lịch trình
Tính năng cho phép tạo lịch trình để gửi email
Tích hợp APIs
Tích hợp APIs với landing pages: Một tính năng cho phép tất cả các email đã được đăng ký từ langding pages của bạn có thể tự động được lưu đến nhóm người nhận của bạn.
  230.000 vnđ
hàng tháng
  208.000 vnđ
hàng tháng
Chọn gói này

Tính năng của Mailnhanh

.

Trình soạn thảo

 • Tạo các mẫu email bằng cách kéo và thả
 • Tạo các mẫu email dạng văn bản
 • Xuất email trong gmail sang các mẫu
 • Hỗ trợ chỉnh sửa các mẫu email html
 • Bao gồm các liên kết hủy đăng ký
 • Cá nhân hóa các dòng chủ đề và nội dung
 • Bao gôm các tệp đính kèm

Gửi

 • Bỏ qua việc gửi đến các hàng ẩn hoặc đã lọc
 • Tự động xóa các email không tồn tại
 • Tự động không gửi cho người hủy đăng ký
 • Lên lịch trình
 • Khởi chạy các chiến dịch tiếp theo
 • Gửi thử email

Theo dõi

 • Theo dõi thời gian thực
 • Theo dõi lượt mở và lượt click
 • Theo dõi lượt hủy đăng ký

Ưu đãi

 • Biểu đồ cho các chiến dịch
 • Thân thiện với người dùng excel
 • Sử dụng bản điều khiển
 • Thông báo theo thời gian thực
 • Tự động phân chia vượt quá hạn ngạch
 • APIs để tự động thêm người đăng ký từ landing page