.


MailNhanh và Gmail

Ứng dụng MailNhanh cần bạn cho quyền thực hiện một vài dịch vụ trên tài khoản Google của bạn. Ứng dụng sử dụng giao thức đơn giản và bảo mật OAuth 2 để lấy thông tin từ các tài khoản người dùng nhưng không truy xuất vào mật khẩu tài khoản của bạn.
Dưới đây là tóm tắt những quyền mà ứng dụng yêu cầu:

Những quyền yêu cầu:
1. Thay mặt bạn gửi email
- Ứng dụng cần quyền này để có thể thay mặt bạn gửi email cá nhân hóa đến nhiều người qua tài khoản gmail của bạn.
2. Xem địa chỉ email của bạn
- Ứng dụng cần quyền này để nhận biết địa chỉ email nào đã được bạn ủy quyền.

Chính sách bảo mật
- Ứng dụng chỉ lưu trữ những thông tin mà bạn cho phép, và chỉ thu thập những thông tin thật sự cần thiết để ứng dụng có thể hoạt động.
- Những thông tin của bạn sẽ không được đọc bởi con người. Nếu bạn cần hỗ trợ, ứng dụng có thể yêu cầu bạn chia sẻ một vài thông tin cài đặt của bạn để bộ phận hỗ trợ có thể giải quyết yêu cầu của bạn.
- Ứng dụng chỉ dùng ủy quyền của bạn để thay mặt bạn gửi email dưới sự cho phép của bạn và sẽ không dùng quyền này cho bất kì mục đích nào khác.
- Những thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi thu thập những thông tin này để tạo thông tin chứng thực sử dụng phần mềm và thông tin cho người dùng về các bản cập nhập.
- Nếu thông tin các nhân của bạn đã thay đổi hoặc bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản bằng cách gửi ticket trong app hoặc liên lạc với chúng tôi.
- Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc gợi ý nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email [email protected]